تهیه دارو در طرح دارویار

تهیه دارو در طرح دارویار با توجه به اخبار گرانی قیمت دارو و ارائه طرح دارویار توسط دولت، بر آن شدیم تا نحوه تهیه دارو در طرح دارویار را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. با اجرای طرح دارویار، توزیع [...]