09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های دستورالعمل جدید مجوز ماینینگ

قوانین جدید استخراج رمز ارز

قوانین جدید استخراج رمز ارز قوانین جدید استخراج رمز ارز وضع شد. استخراج رمزارز تنها بخش‌ قانون‌گذاری شده دنیای رمزارزها دو بار در طول ۳ سال دارای قانون شد. قوانین جدید استخراج رمز ارز که روح کلی آن با [...]