دستورالعمل حساب سپرده تجاری

دستورالعمل حساب سپرده تجاری بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین [...]