تکلیف سرمایه مردم در کریپتولند

تکلیف سرمایه مردم در کریپتولند پس از دستگیری مدیرعامل سایت کریپتولند و مسدود شدن حساب مردم در این صرافی این سوال مطرح می شود که تکلیف سرمایه مردم در کریپتولند چه خواهد شد؟ یکی از مسئولان مرتبط در بازداشت [...]