ثبت نام در سامانه ثنا برای اسناد رسمی

ثبت نام در سامانه ثنا برای اسناد رسمی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص ثبت نام در سامانه ثنا برای اسناد رسمی گفت: هر گونه ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی منوط به داشتن حساب [...]