سکه بورسی را چگونه تحویل بگیریم

سکه بورسی را چگونه تحویل بگیریم؟ چنانچه در هفته گذشته از بورس برای خرید ربع سکه بورسی اقدام نموده اید ، لازم است بدانید که سکه بورسی را چگونه تحویل بگیریم؟ فرایند عرضه ربع سکه در بورس از روز [...]