اجاره پاسپورت برای رجیستری گوشی مسافری

اجاره پاسپورت برای رجیستری گوشی مسافری در این مقاله می خواهیم به بررسی ماجرای اجاره پاسپورت برای رجیستری گوشی مسافری بپردازیم که مبلغ آن به ۵ میلیون تومان رسیده است. پیش از شیوع کرونا اگر از مرزهای زمینی سفر [...]