نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی

نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی در این مقاله قصد داریم تا بخشنامه نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی که توسط اداره امور مالیاتی ابلاغ شده را به شما ارائه دهیم. این بخشنامه در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ ابلاغ گردیده است. [...]