خبری خوش برای دارندگان سهام عدالت به روش غیرمستقیم

خبری خوش برای دارندگان سهام عدالت به روش غیرمستقیم : خبری خوش برای دارندگان سهام عدالت به روش غیرمستقیم این روزها در راس اخبار خبرگزاری ها قرار گرفته است. زمانی که دولت اقدام به آزادسازی سهام عدالت نمود ، [...]