زمان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت

زمان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت اعلام شد زمان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت اعلام شد. همان طور که در مقاله « آزادسازی سهام عدالت » گفتیم، بسیای از مردم ایران نتوانستند سهام عدالت ثبت نام کنند. حال دولت [...]