طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت

By |2022-11-20T10:16:43+03:30نوامبر 20th, 2022|Categories: قانون|Tags: , , , |

طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت ( طرح تاسیس سازمان ملی اقامت ) که جهت بررسی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسؤولین دستگاههای اجرائی [...]