طرح جدید مجلس برای سربازی

طرح جدید مجلس برای سربازی در این مقاله با ارائه طرح جدید مجلس برای سربازی در خدمت شما عزیزان هستیم. طرحی که اخیراً توسط جمعی از نمایندگان به عنوان طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی تدوین و به هیئت [...]