خرید اینترنتی سفته

خرید اینترنتی سفته وزیر امور اقتصادی و دارایی از فراهم شدن امکان خرید اینترنتی سفته به صورت غیرحضوری از امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ و به صورت ۲۴ ساعته خبر داد. سامانه های کاربردی وزارت امور اقتصادی و دارایی با [...]