سهام عدالت متوفیان

سهام عدالت متوفیان پس از گذشت چندین ماه از آزادسازی سهام عدالت ،‌در نهایت تکلیف سهام عدالت متوفیان مشخص شد. طبق آخرین آمار، از میان بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت، حدود سه میلیون نفر فوت شده اند [...]