مالیات سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی

مالیات سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده خبر داد. در ۱۳ خرداد ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قصد دریافت [...]