واکسن مناسب برای سویه BA5 چیست

واکسن مناسب برای سویه BA5 چیست ؟ در این مقاله قصد داریم تا واکسن مناسب برای سویه BA5  را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد زیرسویه BA5 واکسن‌گریز است اما آیا واکسن‌های موجود در ایران واکسن مناسب [...]