09120213393 - 09120250912 - 02145518

ممنوع شدن همکاری بیمه ها با بازاریابان بیمه فاقد مجوز

ممنوع شدن همکاری بیمه ها با بازاریابان بیمه مرکزی طی یک بخشنامه، ممنوع شدن همکاری بیمه ها با بازاریابان بیمه فاقد مجوز را اعلام نمود. برای کسب جزییات این بخشنامه با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. بیمه [...]

ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی

مجوز ثبت شرکت بیمه در سرزمین اصلی در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز ثبت شرکت بیمه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و [...]

مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه

مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ثبت صورتجلسه هیات مدیره شرکت بیمه را به طور کامل به شما عزیزان توضیح دهیم. از آنجا که ثبت شرکت بیمه ، با [...]

مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت بیمه

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ثبت صورتجلسه مجامع عمومی شرکت بیمه را به طور کامل به شما عزیزان توضیح دهیم. از آنجا که ثبت شرکت بیمه ، با مجوز بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد، تمامی [...]

شرایط اخذ نمایندگی بیمه

شرایط اخذ نمایندگی بیمه در این مقاله قصد داریم تا شرایط اخذ نمایندگی بیمه را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای اخذ نمایندگی بیمه از جمله مواردی است که در این [...]