شناسه شرکت چیست؟

شناسه شرکت چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا به تعریف شناسه شرکت یا شناسه ملی شرکت بپردازیم. با توجه به افزایش چمعیت و رشد بیشمار اطلاعات لازم است تا هر شرکتی مانند اشخاص حقیقی دارای یک کد یا [...]