شرط صادرات دارو در سال 1402

شرط صادرات دارو رئیس سازمان توسعه تجارت درباره شرط صادرات دارو می‌گوید که این سازمان با صدور مجوز برای صادرات دارو مخالف است و در مورد دارو نیز می‌توان فقط به داروهایی که کمبود نداریم مجوز صادرات داد. علی [...]