ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی

ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی مجاز شد نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی را ابلاغ کرد. در این نامه که ۲۳ [...]