ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از ۲۱‌ آذر

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از ۲۱ آذر ماه اجرایی می شود در این مقاله به بررسی ممنوعیت صدور چک در وجه حامل خواهیم پرداخت که قرار است از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ اجرایی شود. همان طور که [...]