09120213393 - 02145518
/برچسب: صندوق قرض الحسنه
25 09, 2021

مجوز صندوق قرض الحسنه موسسه اعتباری

By |2021-09-25T11:24:52+03:30سپتامبر 25th, 2021|مجوز و پروانه بهره برداری|بدون ديدگاه

مجوز صندوق قرض الحسنه موسسه اعتباری در این مقاله [...]

16 09, 2021

تاییدیه تغییر اساسنامه صندوق قرض الحسنه

By |2021-09-15T14:27:35+04:30سپتامبر 16th, 2021|مجوز و پروانه بهره برداری|بدون ديدگاه

تاییدیه تغییر اساسنامه صندوق قرض الحسنه در این مقاله [...]

15 09, 2021

تاییدیه تغییر نام صندوق قرض الحسنه

By |2021-09-15T13:25:18+04:30سپتامبر 15th, 2021|مجوز و پروانه بهره برداری|بدون ديدگاه

تاییدیه تغییر نام صندوق قرض الحسنه در این مقاله [...]

15 09, 2021

تاییدیه ثبت تامین سرمایه صندوق قرض الحسنه

By |2021-09-15T11:44:46+04:30سپتامبر 15th, 2021|مجوز و پروانه بهره برداری|بدون ديدگاه

[...]