صورت مالی سازمان بورس

صورت مالی سازمان بورس جزییات صورت مالی سازمان بورس به منظور شفاف سازی در بازار سرمایه بنا به پشنهاد فعالان در این بازار برای نخستین بار منتشر شد. بهزاد خاکی مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در [...]