09120213393 - 09120250912 - 02145518

ثبت برند آلات موسیقی – طبقه ۱۵ برند

ثبت برند آلات موسیقی پانزدهمین بخش از طبقات برند، طبقه ۱۵ برند که برای ثبت برند آلات موسیقی است که برای استفاده در ابزار موسیقی به کار می رود. این طبقه یعنی طبقه آلات موسیقی شامل ابزار موسیقی ، [...]

ثبت برند سیستم آبیاری – طبقه 11 برند

ثبت برند سیستم آبیاری‌ ثبت برند سیستم آبیاری ، یازدهمین بخش از طبقات برند ( طبقه 11 برند )  است که برای دستگاه ها و تاسیسات برای روشنایی ، گرمایش ، خنک کننده ، تولید بخار ، پخت و [...]