09120213393 - 09120250912 - 02145518

ثبت برند حمل و نقل – طبقه 39 برند

ثبت برند حمل و نقل در این مقاله طبقه 39 برند را بررسی کرده و به تشریح ثبت برند حمل و نقل پرداخته ایم. در این نوشته ما همواره سعی داریم تا آخرین نسخه طبقات برند که مربوط به [...]

ثبت برند ساختمان سازی – طبقه 37 برند

ثبت برند ساختمان سازی ثبت برند ساختمان سازی طبقه 37 برند به حساب می آید و ما در این نوشته سعی داریم تا آخرین نسخه طبقات برند و مشخصا ثبت برند ساختمان سازی را که مربوط به سال 2020 [...]

ثبت برند مشروبات الکلی – طبقه 33 برند

ثبت برند مشروبات الکلی در ابتدا ذکر این نکته الزامی است که در ایران کلماتی که معنای غیر اخلاقی یا غیر شرعی را به ذهن متبادر می کنند یا مثلاً علائمی که مربوط به مشروبات الکلی می‌باشند قابلیت ثبت [...]

ثبت برند نوشیدنی ها – طبقه 32 برند

ثبت برند نوشیدنی ها طبقه 32 برند مربوط است به ثبت برند نوشیدنی ها که ما در ادامه به این طبقه برند پرداخته ایم. در این نوشته ما همواره سعی داریم تا آخرین نسخه طبقات برند که مربوط به [...]

ثبت برند مواد خوراکی و نان – طبقه 30 برند

ثبت برند مواد خوراکی و نان در این مقاله طبقه 30 برند را بررسی کرده و به تشریح ثبت برند مواد خوراکی و نان پرداخته ایم. در این نوشته ما همواره سعی داریم تا آخرین نسخه طبقات برند که مربوط به سال [...]