09120213393 - 02145518
/برچسب: طبقه بندی ثبت برند
26 03, 2020

ثبت برند توسعه نرم افزار – طبقه 42 برند

By |2021-04-04T16:06:34+04:30مارس 26th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند توسعه نرم افزار   طبقه 42 برند [...]

22 03, 2020

ثبت برند بهسازی و عمل آوری مواد – طبقه 40 برند

By |2020-07-23T11:36:55+04:30مارس 22nd, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند بهسازی و عمل آوری مواد   طبقه [...]

16 03, 2020

ثبت برند حسابرسی و بیمه – طبقه 36 برند

By |2020-07-25T08:52:35+04:30مارس 16th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند حسابرسی و بیمه طبقه 36 ثبت برند [...]

16 03, 2020

ثبت برند تبلیغاتی و امور اداری – طبقه 35 برند

By |2023-02-27T10:36:36+03:30مارس 16th, 2020|ثبت برند, طبقه بندی برند|بدون ديدگاه

ثبت برند تبلیغاتی و امور اداری طبقه 35 ثبت [...]