طبقه برند فلزات – طبقه 6 برند

By |2020-07-25T13:18:44+04:30ژانویه 20th, 2020|Categories: طبقه بندی برند|Tags: , , , , |

ثبت برند فلزات ششمین بخش از طبقات برند ، طبقه 6 برند یعنی طبقه برند فلزات است که برای استفاده در فلزات مشترک و آلیاژهای آنها ، سنگ معدن ، مواد فلزی برای ساختمان و ساخت و ساز ، ساختمان های قابل [...]