طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی

طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در این مقاله قصد داریم تا متن طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که به امضای نمایندگان مجلس رسیده ارائه دهیم. یکی از اهداف طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ، سالم سازی فضای کسب و [...]