طرح رجیستری تبلت

طرح رجیستری تبلت در این مقاله قصد داریم تا به بیان جزییات طرح رجیستری تبلت بپردازیم. طرحی که چند سال است در کنار طرح رجیستری موبایل مطرح شده اما اجرایی نشده است. بر اساس بند ح تبصره ۸ قانون [...]