تکذیب عرضه صندوق دارا دوم در شهریورماه

تکذیب عرضه صندوق دارا دوم در شهریور ماه تکذیب عرضه صندوق دارا دوم خبری است که صبح امروز در برخی از رسانه های اقتصادی به چشم می خورد. خبری که باعث ریزش بازار بورس گردیده و مردم را دچار [...]