09120213393 - 09120250912 - 02145518

انتقال مالکیت علامت تجاری

انتقال مالکیت علامت تجاری در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه انتقال مالکیت علامت تجاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت انتقال مالکیت علامت تجاری و مدارک و [...]

ثبت برند در سال 1403

ثبت برند در این مقاله می خواهیم درباره ثبت برند و یا همان ثبت علامت تجاری صحبت کنیم. اینکه چه مراحلی برای ثبت برند وجود دارد و یا برای ثبت برند چه مدارکی لازم است. همچنین درباره هزینه لازم [...]

آموزش ثبت برند به صورت تصویری

آموزش ثبت برند : در این مقاله قصد داریم تا آموزش ثبت برند به صورت اینترنتی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. به این صورت که مرحله به مرحله نحوه ثبت اظهارنامه برند را به صورت تصویری به شما [...]

مجوز بهره برداری علامت تجاری

مجوز بهره برداری علامت تجاری در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بهره برداری علامت تجاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز بهره برداری علامت [...]

تغییر علامت تجاری

تغییر علامت تجاری در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه تغییر علامت تجاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به آن و مدارک و شرایط لازم برای این تغییر در [...]