جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت

جواز تاسیس کارگاه فرش دستباف (دارای مصوبه هیات) هر فردی که قصد داشته باشد کارگاه تولید فرش دستبافت راه اندازی کند، بایستی قبل از آن برای دریافت جواز تاسیس کارگاه فرش دستبافت اقدام نماید. در این مطلب تمامی اطلاعات [...]