خرید آنلاین دلار

خرید آنلاین دلار پس از مراجعه بالای مردم به صرافی ها در روزهای گذشته، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای خبر از خرید آنلاین دلار داد. در این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل فروش ارز به مردم و [...]