جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

جواز تاسیس واحد فنی مهندسی (دارای مصوبه هیات) جواز تاسیس واحد فنی مهندسی ( جواز فنی مهندسی ) به مجوزی گفته می شود که سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی های لازم مشروط به کسب امتیازات لازم [...]