اینترنت ایران در حالت کودک قرار گرفت

اینترنت ایران در حالت کودک قرار گرفت کارشناسان اینترنت نیز بر این باورند که در حال حاضر (۲۲ تیر ۱۴۰۱) اینترنت ایران در حالت کودک قرار گرفت که این اتفاق از داخل کشور رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، جستجوی [...]