قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ابلاغ شد. برای کسب اطلاعات دقیق در این خصوص تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. [...]