09120213393 - 09120250912 - 02145518

بایگانی های قوانین فتا برای صرافی های ارز دیجیتال ایرانی

الزامات فتا برای صرافی های ارز دیجیتال ایرانی 1402

الزامات فتا برای صرافی های ارز دیجیتال ایرانی پلیس فتا به‌تازگی سندی را حاوی الزامات فتا برای صرافی های ارز دیجیتال ایرانی منتشر کرده است. این سند حاوی نکات بحث‌برانگیزی است که از بین آنها می‌توان به ممنوعیت کامل [...]