محاسبه مالیات اجاره سال 99

محاسبه مالیات اجاره در این مقاله قصد داریم تا به محاسبه مالیات اجاره بپردازیم. از آنجایی که قرار است از ابتدای تیرماه ۱۴۰۰ مالیات خانه های خالی بر اساس مالیات اجاره محاسبه شود لذا لازم دانستیم تا نحوه محاسبه [...]