زمان محاسبه مالیات خانه های خالی

زمان محاسبه مالیات خانه های خالی اعلام شد طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، زمان محاسبه مالیات خانه های خالی اعلام شد. برای اطلاع از میزان و نحوه محاسبه این مالیات با ما تا انتهای این مطلب همراه [...]