مالیات عملکرد سال 1400

مالیات عملکرد سال 1400 دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل مانند پزشکان ابلاغ شد. در این دستورالعمل می توانید از میزان مالیات عملکرد پزشکان و مالیات خرید و فروش سکه مطلع شوید. [...]