شرایط مالیات مقطوع

شرایط مالیات مقطوع معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شرایط مالیات مقطوع، شرایط ارایه اظهارنامه مالیاتی و تقسیط پرداخت برای برخی از صاحبان مشاغل در خردادماه را اعلام کرد. با توجه به دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ و [...]