مالیات مناطق آزاد

مالیات مناطق آزاد منتفی شد چندی پیش خبر اخذ مالیات مناطق آزاد از طرف سازمان امور مالیاتی اعلام شد که موجب نگرانی فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گردید. در این دستورالمل قید شده بود که فعالین اقتصادی که همزمان [...]