ثبت شرکت تعاونی به صورت اینترنتی

ثبت شرکت تعاونی به صورت اینترنتی ثبت شرکت تعاونی به صورت اینترنتی و برگزاری مجامع تعاونی ها خبری بود که در نتیجه تفاهم نامه مشترک میان وزارت تعاون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاصل شد. به دنبال [...]