09120213393 - 02145518

مجوز تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد

By |2021-09-06T15:55:49+04:30سپتامبر 6th, 2021|Categories: مجوز, امور بانکی|Tags: , , |

مجوز تاسیس بانک برون مرزی در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این [...]

مجوز تاسیس موسسه اعتباری غیر برون مرزی در مناطق آزاد

By |2021-09-06T13:54:25+04:30سپتامبر 6th, 2021|Categories: مجوز, امور بانکی|Tags: , , |

مجوز تاسیس موسسه اعتباری غیر برون مرزی در مناطق آزاد در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز تاسیس موسسه اعتباری غیر برون مرزی در مناطق آزاد به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند [...]

مجوز کارگزاری تامین اجتماعی

By |2023-06-18T13:34:59+03:30جولای 20th, 2020|Categories: بیمه, خدمات, مالی و بانکی, مجوز|Tags: , , , , |

مجوز کارگزاری تامین اجتماعی در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز کارگزاری تامین اجتماعی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی [...]

مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی

By |2023-10-28T09:52:38+03:30جولای 4th, 2020|Categories: مجوز, خدمات, مالی و بانکی|Tags: , , , , |

مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه اعطای مجوز مشارکت شرکای خارجی در نهاد مالی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند شرایط مشارکت شرکای خارجی [...]

مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه

By |2023-10-28T09:56:10+03:30جولای 1st, 2020|Categories: مجوز, خدمات, مالی و بانکی|Tags: , , , |

مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه : در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. قوانین شرکت گروه خدمات بازار سرمایه و [...]