الکترونیکی شدن مجوز تجهیزات رادیویی

الکترونیکی شدن مجوز تجهیزات رادیویی معاون امور رادیویی رگولاتوری از الکترونیکی شدن مجوز تجهیزات رادیویی شامل ارائه خدمات ورود، خرید و فروش و یا تولید و فروش تجهیزات رادیویی خبر داد. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن [...]