09120213393 - 09120250912 - 02145518

تکذیب سرطان زا بودن ماسک جراحی

تکذیب سرطان زا بودن ماسک جراحی مبحثی که پیش روی شماست تکذیب سرطان زا بودن ماسک جراحی است. خبری که چندی است در شبکه های اجتماعی میان کاربران مطرح شده و مانع از ماسک زدن برخی افراد در دوران [...]

By |2024-02-21T15:34:47+03:30آوریل 11th, 2021|Categories: اخبار|Tags: , , |0 Comments

مجوز تولید ماسک

مجوز تولید ماسک مجوز تولید ماسک در این روزهایی که اکثر کشورهای جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا با کمبود ماسک تنفسی روبرو شده انداز پرمتقاضی ترین مجوزها محسوب می شود. از آنجایی که یکی از موثرترین روشهای پیشگیری [...]