مجوز فست فود سیار

مجوز فست فود سیار شاید یکی از مجوز های کسب وکاری که در روزهای شیوع کرونا و شرایط اقتصادی نامناسب متقاضی زیادی دارد مجوز فست فود سیار است. از آنجا که این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا ، [...]