افزایش تقاضای اخذ مجوز نهادهای مالی

افزایش تقاضای اخذ مجوز نهادهای مالی رییس اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس، از افزایش تقاضای اخذ مجوز نهادهای مالی و صدور ۲۲ موافقت اصولی تاسیس شرکت سبدگردان و ۲ شرکت مشاور سرمایه گذاری در [...]