شرایط واردات واکسن کرونا

شرایط واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به میزان واکسنهای وارد شده به کشور، در عین حال شرایط واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی و [...]