مجوز مدارس غیرانتفاعی

امروزه به دلیل استقبال مردم از ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی بسیاری از افراد را به فکر دریافت مجوز مدارس غیرانتفاعی انداخته است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی کاملی درباره تاسیس مدارس غیرانتفاعی [...]